TFT Ekrana Veri Yansıtma

Bilindiği üzere her kullanıcının olmazsa olmazı Arduino, açık kaynaklı bir mikrokontrolcü platformu’dur. TFT ekran ise biz tasarımcıların vaz geçilmez verilerimizi, gözle görebilmemize yarayan bir ekrandır.

-> Hadi şimdi hep birlikte TFT ekranımızın bağlantısına geçelim.

Bağlantımızı yaptıktan sonra kodlara geçebiliriz.

#include  <Adafruit_GFX.h> // Grafik kütüphanesi
 #include <Adafruit_ST7735.h> // Donanıma özgü kütüphane
 #include <SPI.h>
 // Koparma için herhangi bir 2 veya 3 pim kullanabilirsiniz
 // Bu pinler aynı zamanda 1.8 "TFT kalkan için de çalışacaktır
 #define TFT_CS   10
 #define TFT_RST  9 // Bunu Arduino'nun reset pinine de bağlayabilirsiniz
         // bu durumda, #define pinini 0 olarak ayarlayın!
 #define TFT_DC   8
 // Seçenek 1 (önerilir): donanım SPI pinleri kullanmalıdır.
 // (UNO için bu sclk = 13 ve sid = 11) ve pin 10 olmalıdır.
 // çıktı. Bu çok daha hızlı olması istenirse gereklidir.
 // microSD kartı kullanmak için (resim çizim örneğine bakın).
 Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
 // Seçenek 2: Pinleri kullanın ama biraz daha yavaş! :D
 #define TFT_SCLK 13  // Bunları istediğiniz pine ayarlayın!
 #define TFT_MOSI 11  // Bunları istediğiniz pine ayarlayın!
 //Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_MOSI, TFT_SCLK, TFT_RST);
 float p = 3.1415926;
 void setup(void) {
  Serial.begin(9600);
  Serial.print("Hello! ST7735 TFT Test");
 // 1.8 "TFT" kullanıyorsanız bu başlatıcıyı kullanın
  tft.initR(INITR_BLACKTAB);  // ST7735S yongasını, siyah tırnağı başlatır.
 // 1,44 "TFT kullanıyorsanız bu başlatıcıyı kullanın.
  //tft.initR(INITR_144GREENTAB);  //ST7735S yongasını, siyah tırnağı başlatır.
 Serial.println("Initialized");
 uint16_t time = millis();
  tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
  time = millis() - time;
 Serial.println(time, DEC);
  delay(500);
 //Rotate screen
  tft.setRotation(1);
  // tft print function!
  tftPrintTest();
  delay(500);
 }
 void loop() {
  tft.invertDisplay(1);
 /* delay(500);
  tft.invertDisplay(false);
  delay(500);
 */
 }
 void tftPrintTest() {
  tft.setRotation(1);
  String txt = " BILGISLEM";
  tft.setTextWrap(false);
  //tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
  tft.setCursor(0, 0);
  tft.setTextColor(ST7735_RED);
  tft.setTextSize(2);
  tft.println(txt);
  delay(500);
  tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
  tft.println(txt);
  delay(500);
  tft.setTextColor(ST7735_YELLOW);
  tft.println(txt);
  delay(500);
  tft.setTextColor(ST7735_BLUE);
  tft.println(txt);
  delay(500);
  tft.setTextColor(ST7735_GREEN);
  tft.println(txt);
  delay(500);
  tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
  tft.println("");
  tft.println("");
  delay(2000); 
 }

Grafik ve donanıma özgü kütüphaneleri indirmeyi unutmayın.

Olası bir hata durumunda geri dönüş yapmanız dileğiyle.

2 thoughts on “TFT Ekrana Veri Yansıtma

 1. Mükemmel.
  Siz genç ve parlak zekâlardan bunları görmek bizi gururlandırıyor. Daha güzel işlere imza atmanız dileğiyle, iyi çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir